Kolejny rekordowy rok na rynku samochodów elektrycznych – Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych
16 sty, 23

Kolejny rekordowy rok na rynku samochodów elektrycznych

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA, ponad trzykrotnie w trakcie zaledwie dwóch lat powiększyła się flota samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. W ostatnich miesiącach 2022 roku istotną rolę w tym temacie odegrały subsydia ze środków publicznych. W ramach programu „Mój Elektryk” zaakceptowano do tej pory wnioski dotyczące ponad 6 tyś. pojazdów zasilanych wyłącznie energią elektryczną.

„Według ACEA, przez pierwsze trzy kwartały 2022 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej zarejestrowano ok. 717 tys. nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) – o 26% więcej niż w analogicznym okresie roku 2021! Swoją pozycję – jako zdecydowanie największego rynku e-mobility w Europie – umocniły Niemcy, gdzie od stycznia do września 2022 r. zarejestrowano ponad 273 tys. BEV. Kolejne miejsca (uwzględniając wyłącznie państwa członkowskie UE) zajęły Francja (141 tys.), Szwecja (58 tys.), Niderlandy (46 tys.) oraz Włochy (36 tys.). Co najmniej dwucyfrowy, procentowy wzrost sprzedaży samochodów całkowicie elektrycznych rok do roku odnotowano w każdym państwie członkowskim UE, z wyjątkiem Austrii i Włoch. Do europejskich liderów sektora e-mobility należą również Norwegia i Wielka Brytania, w których zarejestrowano odpowiednio 80 tys. i 176 tys. nowych, osobowych BEV.” – informuje PSPA.

Zrzut ekranu 2023-01-16 o 09.10.52

Coraz mniej czasu na zmiany przepisów w sektorze infrastruktury ładowania

W 2022 roku w Polsce zainstalowano ponad 600 stacji ładowania. Jest to dobry wynik, w szczególności w porównaniu z latami poprzednimi. Jednak ilość punktów ładowania nadal jest zbyt mała, aby spełnić cele wyznaczone przez unijne rozporządzenie AFIR. 


Jak informuje PSPA: „Polska sieć publicznie dostępnych punktów ładowania jest obecnie o ok. 30% większa niż pod koniec 2021 r. i prawie dwukrotnie większa niż pod koniec roku 2020. Podobnie jak w segmencie pojazdów, również w sektorze infrastruktury polska elektromobilność koncentruje się przede wszystkim w największych polskich miastach. W TOP 15 ośrodków miejskich pod względem rozwoju sieci ładowarek (tj. w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Wrocławiu, Toruniu, Sosnowcu, Łodzi, Częstochowie, Gdyni, Włocławku i Płocku) funkcjonuje 44% (1117) wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania EV w Polsce.

Zrzut ekranu 2023-01-16 o 09.17.25

Co czeka polski rynek elektromobilności w 2023 roku?

Od ok. 4,5% do 6% może wzrosnąć w 2023 r. udział samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku nowych pojazdów osobowych – wynika z analiz PSPA. To oznacza co najmniej 17-krotny wzrost względem 2019 r.
W 2023 r. spodziewany jest również przyrost nowo instalowanych punktów ładowania.

Zakłada się, iż 2023 rok będzie najlepszym z dotychczasowych w krótkiej historii elektromobilności w Polsce. Jesteśmy pewni, że tak będzie!

źródło: PSPA https://pspa.com.pl/